Journal of Experiential Psychotherapy

Revista de Psihoterapie Experientiala Romana


Revistă editată sub egida

Editura SPER Cons Edit


Societăţii de Psihoterapie Experienţiale Române (Institutul SPER)


în colaborare cu
Universitatea din București – Centrul de Dezvoltare Personală, Consiliere și Psihoterapie Experiențială
și
Facultatea de Psihologie și Științele Educației (Școala Doctorală și Departamentul de Master în Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală,
Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei, Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică)

00 Coperta revista SPER home siteRevista valorifică şi lansează studii, cercetări originale şi contribuţii ştiinţifice româneşti şi internaţionale în domeniul dezvoltării personale, consilierii şi psihoterapiei experienţiale, terapiei unificării (TU) – metodă umanist-experienţială românească, al psihodiagnozei standard şi experienţiale, aplicate în domeniul asistării adulţilor, copiilor, cuplurilor, familiilor, relaţiilor transgeneraţionale, organizaţiilor şi colectivităţilor. Promovează o viziune holistă, unificatoare şi integratoare, sprijinind eforturile de armonizare personală, interpersonală, interetnică, interculturală, interconfesională. Promovează valorile spiritualităţii, libertăţii, creativităţii, toleranţei, eficienţei şi responsabilităţii individuale şi colective. Susţine eforturile de practicare a unei psihologii ecologice şi transformatoare, în scopul optimizării condiţiei umane şi a stării de sănătate. Promovează cercetările moderne în domeniul clinic şi extraclinic, al recuperării şi prevenţiei disfuncţiilor şi maladiilor psihice şi psihosomatice. De asemenea, sprijină integrarea şi adaptarea psihosocială, armonizarea şi dinamizarea procesului de evoluţie colectivă. Se adresează specialiştilor din domeniile de orientare umanistă (psihologie, psihoterapie, consiliere, medicină, asistenţă socială, sociologie, psihopedagogie specială), precum şi tuturor celor interesaţi de dinamicile sănătăţii, dezvoltării, educaţiei experienţiale şi transformării umane. 

Comitetul ştiinţific include cadre didactice universitare prestigioase şi experţi din România şi din ţări precum Franţa, S.U.A., Australia, Israel, Belgia, Spania. 

Revista este deschisă spre publicare specialiştilor din întreaga lume.

 

Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior

Revista de Psihoterapie Experiențială Română este recunoscută în categoria B+ (CNCSIS) 


Revista Psihoterapie Experiențială Română (JEP) este indexată BDI în 3 baze de date internaționale, recunoscute pentru Psihologie si stiinte ale educatieiconform Anexei 28 publicate in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 890 bis/27.XII.2012:

 

Revista are o aparitie trimestriala.

  • ISSN 1453-634X
  •  e- ISSN 2359 – 7607
  •  ISSN–L 1453 – 634X

Search

About the journal

Journal of Experiential Psychotherapy is acknowledged in B+ category (CNCSIS) and it is indexed IDB - in the International Data Bases, known for Psychology and Educational Sciences according to the Appendix 28 published in Monitorul Oficial, Part I, no. 890 bis/27.XII.2012:

The journal is a quarterly review.

ISSN 1453-634X

e- ISSN 2359 – 7607

ISSN–L 1453 – 634X


Journal edited under the aegis of

SPER Cons Edit Publishing House

Romanian Society of Experiential Psychotherapy (RSEP Institute)
 

in partnership with
University of Bucharest – Personal Development, Counseling and Experiential Psychotherapy Center
and
Faculty of Psychology and Educational Sciences (Doctoral School and the Department of Master Degree in Psychodiagnosis, unifying experiential psychotherapy (UEP) and personal development); Child, couple and family evaluation, counseling and psychotherapy; Clinical psychology – evaluation and therapeutic intervention)

SPER

 

 SCIPIO   INDEX COPERNICUS  EBSCO